این نوع سرور به صورت مستقیم از دیتاسنتر خرید میشود

A1

499,000تومان
ماهانه

1vCore
512M
20G
SSD
KVM
1Gbps
750GB
قابل سفارش از 43 کشور
Linux
1 - 24 hours زمان تحویل
%99.99

A2

898,000تومان
ماهانه

1vCore
1024M ram
30g
SSD
KVM
1Gbps
1.5TB
قابل سفارش از 43 کشور
Linux
1 - 24 hours زمان تحویل
%99.99

A3

1,298,000تومان
ماهانه

2vCore
2024M ram
40g
SSD
KVM
10-Gbps
20TB
قابل سفارش از 43 کشور
Linux
1 - 24 hours زمان تحویل
%99.99

A4

2,200,000تومان
ماهانه

3vCore
4024M ram
20g
SSD
KVM
1Gbps
20TB
قابل سفارش از 43 کشور
Linux
1 - 24 hours زمان تحویل
%99.99